Sprøytestøping

Sprøyte-støping

Lavvolum eller høyvolum – Vi har kapasitet

Vi skalerer opp produksjonen etter ditt behov og tilbyr detaljer i termoplast fra noen få prototyper til full serieproduksjon. Prototal`s maskinpark består av et hundretalls automatiserte plastpresser. 

Produksjonen skjer så nære deg som mulig for å minimere transportbehovet.

Sprøytestøping

Verktøy sprøytestøping. ikon

Alu-verktøy

Verktøy sprøytestøping. ikon

Stålverktøy

Sprøytestøping Ikon

Sprøytestøping

Vi tilbyr rett teknikk ved hvert tilfelle

Prototal produserer termoplastartikler i alt fra forenklede Aluminiumsverktøy (ALU) til tradisjonelle Stålverktøy. Som din samarbeidspartner vil vi derfor dekke alle dine behov for serieproduksjon i sprøytestøping, uansett serieantall. Et eget verktøymakeri på vår avdeling i Jönköping/Sverige, som kun fremstiller ALU-verktøy kan på noen få uker produsere detaljer til ditt produkt. Investeringskostnaden holdes dermed så lav som mulig basert på uttaksbehovet til kunden.

Verktøy sprøytestøping. ikon

ALU-verktøy

Verktøy sprøytestøping. ikon

Stålverktøy

Sprøytestøping Ikon

Sprøytestøping

ALU-verktøy

Gjennom å konstruere og fremstille alle ALU-verktøy selv, får vi kontroll over hele prosessen fra ordre til leveranse. Dette uansett om det gjelder enkle prototypverktøy eller serieverktøy

Egenskaper

Generelt
Rask produksjon

Overflate
Info

Livslengde
Opp mot 100.000 skott

Verktøyene fremstilles i Aluminium hvilket gir en rask og effektiv produksjon som holder investeringskostnadene på et så lavt nivå som mulig. 

I verktøyet kan det senere produseres sprøytestøpte detaljer på samme vis som i tradisjonell produksjon med bruk av Stålverktøy. Et ALU-verktøy holder gjerne opp mot 100 000 skudd som dekker hele livslengden til mange artikler.

Verktøykonstruksjonen kan tilpasses en full automatisert og industriell produksjonsprosess.

Trygghet og kvalitet gjennom hele fremstillingsprosessen er vårt kjennetegn. Før fremstillingen påbegynner gjennomfører vi simuleringer og formfyllingsanalyser for å oppdage feil eller risiko ved konstruksjonen. Deretter konstrueres verktøyet og du får ta del i utfallsprøver og protokoll.

For ytterlig informasjon: Tooling – Prototal

Stålverktøy

Verktøyene fremstilles i Stål og Trades ofte fra Asia. Med eget personale på plass kontroller vi tidsplaner og toleranser, overvåker prøvekjøringer og sørger for at leveranser av utfallsprøver og frakt av verktøy til Sverige gjennomføres forskriftsmessig.

Egenskaper

Generelt
Etter spesifikasjon

Overflate
Info

Levedyktighet
Etter spesifikasjon

Alle våre verktøyleverandører er godkjente av vår egen kvalitetskontroll og sikrer at alt blir utført i tråd med våre spesifikasjoner og i tråd med gjeldende verktøyforskrifter og standarder.

Eget nettverk av produsenter som har spesialisert seg på å dekke komplekse behov innen verktøyfremtak slik som for eksempel 2K eller flerkavitetsverktøy, benyttes når slikt er aktuelt. Siden Prototal sprøytestøper alle våre kundeartikler i egne fabrikker, er det spesielt viktig at vi får sikret topp kvalitet på verktøyene for å unngå leveranse- eller kvalitetsproblemer etter at serieproduksjonen har startet.

For ytterlig informasjon: Tooling – Prototal

Sprøytestøping

Sprøytestøping av polymere produkter gjennomføres i en kvalitativ, kvantitativ og stabil fremstillingsprosess.  Plastgranulat blir varmet opp til sitt smeltepunkt og sprøytes, ved hjelp av høyt trykk, inn i et formrom før termoplastmassen kjøles ned og tar formens fasong. Teknikken kan brukes til fremstilling av alt fra enkle geometrier til komplekse produkter for å oppnå god presisjon og kvalitet.

Termoplast

Egenskaper
info

Finish
Info

Farge
Info

Produksjonsantall fra “en til en million”

Det finnes en stor mengde ulike termoplaster, hver og en med sin egenskap og bruksområde. Eksakt hvilken termoplast som passer best for hvilket produkt må vurderes i hvert tilfelle. Vi hjelper deg gjerne om ønskelig med ditt valg.

Vi benytter “alle” leverandører av plastgranulat og har dermed i teorien tilgang til de fleste råstoff som finnes på markedet.

I og med at Termoplast kan kvernes opp, smeltes på ny og gjenbrukes, er dette råstoffet et miljøvennlig alternativ.

Det finnes også mange biobaserte materialer som er plast fremstilt av biologiske nedbrytbare resurser. Vi skiller mellom biobaserte og biologisk nedbrytbare materialer. Biobaserte material er fremstilt av helt eller delvis fornybare resurser slik som mais, sukkerrør eller trefiber. En plast er biologisk nedbrytbar om den brytes ned av mikroorganismer.

For ytterlig informasjon: Injection moulding – Prototal

Sprøytestøping prosjekter